zpět k menu Japonska zpět k hlavnímu menu
HORÁČKOVI
 dnes je stránka aktualizována 24.11.2007

Yokohama - plavba Tokyjským zálivem

yoko
My jsme se plavili tou spodní vyhlídkovou lodí.

V Yokohamě jsme se plavili vyhlídkovou lodí, pluli jsme kolem celé Yokohamy od Minato Mirai 21 až k Bay Bridge.

yoko yoko
Před přístavem.

yoko yoko
Před plavbou je nutné se vše potřebné dovědět.

yoko yoko
Kapitán lodi byl velice příjemný.

yoko
Největší japonský přístav musí být hlídán stále.

yoko yoko

yoko yoko
Odplouváme z přístavu.

yoko yoko

yoko yoko
Panorama Minato Mirai 21 se s plavbou stále mění.

yoko

yoko yoko
Pohled do kabiny lodivoda, řízení je asi trochu složitější než na soukromé lodi, kterou jsme projížděli berlínská jezera.

yoko

yoko yoko
Panorama Yokohamy a ...                                      ... Bay Bridge.

yoko
Z lodi jsme dobře viděli Bay Bridge.

yoko yoko
Pohled do lodi.

yoko
Pohled na Landmark Tower a Minato Mirai 21.

yoko yoko

yoko yoko
Plujeme správně?

yoko

yoko yoko
Setkání s protiplující lodí.

yoko

yoko

yoko yoko
Blížíme se k přístavu.

yoko yoko
Budeme vystupovat.                 Tudy ne!                 Tudy ano.

yoko yoko

yoko yoko

yoko yoko
Pohledy do přístavu.